Ongeval en inhuurkracht

Ongeval en inhuurkracht

Heb jij als inhuurkracht (uitzendkracht) een ongeval onder werktijd gehad, of heb je tijdens je werkzaamheden een arbeidsongeval gehad, waardoor je letselschade hebt opgelopen? Bijvoorbeeld als je van een steiger bent gevallen. Een val van hoogte kan voor flink letsel zorgen. Door de zorgplicht is jouw werkgever wettelijk verplicht om jouw veiligheid en gezondheid te beschermen. Wij helpen bij het claimen van de juiste schadevergoeding.

Als je een arbeidsongeval hebt gehad als uitzendkracht, vragen veel mensen zich af wie ze nu aansprakelijk moeten stellen voor het bedrijfsongeval. Is dat het uitzendbureau (de formele werkgever) of de inlener waarbij ze nu werken (de zogenaamde materiële werkgever)?

In principe is degene aansprakelijk die:

Invloed uitoefent op de werkplek. In eerste instantie is dit natuurlijk de materiële werkgever. Maar je zou ervan uit moeten gaan dat het uitzendbureau ook op de hoogte is van de werksituatie van jouw opdrachtgever (de inlener), en de veiligheid hiervan dus wil garanderen!
Een zorgplicht heeft. Dit geldt in dit geval voor zowel het uitzendbureau als de opdrachtgever.

Wie er dus in de praktijk aansprakelijk is voor jouw bedrijfsongeval als uitzendkracht, het uitzendbureau of de inlener, dat verschilt per geval. Maar meestal is het zo dat jij als uitzendkracht je werkgever waar je op dat moment werkte aansprakelijk stelt. Het kan wel zo zijn dat het uitzendbureau uiteindelijk een deel van jouw schade moet vergoeden. Dit komt omdat de opdrachtgever en het uitzendbureau ‘hoofdelijk verbonden zijn’. Dit betekent dat zij onderling afspraken over hebben hoe ze de schadevergoeding bij een arbeidsongeval verdelen die ze jou als uitzendkracht moeten uitkeren.