Smartengeld na een bedrijfsongeval

Smartengeld na een bedrijfsongeval of bedrijfsongeluk kun je krijgen als je jouw werkgever aansprakelijk stelt voor de schade die je hebt geleden. Dit kan psychische, emotionele of geestelijke schade zijn. Is de aansprakelijkheid vastgesteld? Dan betaalt de bedrijfsongevallenverzekering van je werkgever jouw smartengeld vergoeding.

Smartengeld is een financiële vergoeding voor de immateriële schade die niet direct omgerekend kan worden in geld. Het geld is bedoeld om de emotionele en geestelijke schade te compenseren, waar het slachtoffer dagelijks mee moet leven. Het bepalen van de hoogte van het smartengeld is een belangrijk onderdeel bij het regelen van letselschadezaken.

Hoogte van het smartengeld
De hoogte van smartengeld bedragen bepalen kan een langdurig proces zijn. Pas bij een medische eindsituatie berekenen we de hoogte van het smartengeld. We bedoelen met een medische eindsituatie dat letsel is genezen of er geen verbetering van het letsel mogelijk is.

Voor het bepalen van de hoogte van de schadeclaim en het smartengeld kijken letselschadespecialisten vaak naar eerdere rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Deze zaken en de uitkomst ervan staan in de smartengeldgids, ook wel het Smartengeldboek.