Schadevergoeding na arbeidsongeval

Letsel door bedrijfsongeval

Na een ongeval op het werk zit je waarschijnlijk met veel vragen. Wanneer je letselschade hebt opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval, dan heb je wellicht recht op een schadevergoeding. Maar wanneer is een werkgever aansprakelijk? En hoe kun je de werkgever aansprakelijk stellen en letselschade verhalen?

Wij helpen jou bij het verhalen van de maximale schadevergoeding waar je recht op hebt na het oplopen van letsel ten gevolge van een bedrijfsongeval.

Heeft een werknemer schade geleden door een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden? Dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk en moet er een schadevergoeding worden uitgekeerd. Werkgevers hebben namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat werkgevers verplicht zijn om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen.

Daarnaast hebben werkgevers een werkgeversaansprakelijkheid. Dat betekent dat hij in het kader van de veiligheid van haar werknemers alles heeft gedaan wat in alle redelijkheid van hem verwacht mag worden.

Werkgevers zijn niet aansprakelijk als aangetoond kan worden dat alles is gedaan om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt. Heeft de werkgever alle benodigde maatregelen genomen en tevens toezicht gehouden op de naleving? Dan hoeft de werkgever niet aansprakelijk te zijn voor het ongeval en dus geen schadevergoeding te betalen