Productaansprakelijkheid!

Krachtens de wet is de producent/fabrikant aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in het product dat hij in omloop heeft gebracht.

Om bovenstaande te verduidelijken hebben we een aantal producten opgesomd waar productaansprakelijkheid op van toepassing zou kunnen zijn:

  • Een fiets met een kapotte rem;
  • Een magnetron of snelkookpan die ontploft;
  • Bedorven etenswaren zoals vleeswaren, vis en zuivelproducten;
  • Een lekkende wasmachine ten gevolge van een productiefout;
  • Een medicijn met ernstig nadelige lichamelijke gevolgen.

Een voorbeeld:

Bij het losdraaien van de dop van een fles frisdrank, ontploft de fles waardoor letsel ontstaat. Er is duidelijk sprake van een gebrek. Een fles frisdrank is nu juist bedoeld om op deze manier opengemaakt te worden. De fabrikant is dus aansprakelijk voor de ontstane schade.

Wie is aansprakelijk?

De wet kent een regeling voor productaansprakelijkheid. Die regeling biedt de consument de mogelijkheid om personenschade (schade door letsel of overlijden) en zaakschade (schade aan een zaak gebruikt in de privésfeer) te verhalen.

Deze wettelijke regeling richt zich tot de producent, de importeur en als de herkomst van het product niet te herleiden is tot de leverancier.

De consument kan in beginsel kiezen welke partij hij aanspreekt voor vergoeding van zijn schade. Als een consument ervoor kiest de houder van een private label voor vergoeding van zijn schade aan te spreken, terwijl de producent van dit private label tijdens productie een fout heeft gemaakt, dan kan de houder van het private label de consument niet verwijzen naar de producent.