Letselschade door een ongeval op een slecht wegdek.

Het wegonderhoud in Nederland is over het algemeen goed. Maar toch kan het voorkomen dat het wegdek zo slecht is, dat het gevaarlijk wordt. Het kan dan ook u zomaar overkomen dat u die ene kuil of losliggende stoeptegel te laat opmerkt. Zeker als u fietst of loopt, kunt u dan vervelend letsel oplopen.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk voor een ongeval op een slecht wegdek?

  • Er moet sprake zijn van een gebrek in het wegdek. Denk bijvoorbeeld aan een kuil, een losliggende tegel, een slecht zichtbare opranding of afstap, een paaltje op een gevaarlijke plaats of bijvoorbeeld een bijzonder glad wegdek;
  • De wegbeheerder had op de hoogte kunnen en moeten zijn van dit gebrek, maar heeft geen maatregelen getroffen: hoe ernstiger het gebrek, hoe eerder had moeten worden ingegrepen;
  • U heeft voorzichtig gehandeld, maar desondanks kon u het ongeval niet voorkomen.

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

Een aansprakelijkstelling is vormvrij; u kunt de gemeente dus op verschillende manieren aansprakelijk stellen. Het handigst is om de gemeente schriftelijk of per e-mail aansprakelijk te stellen, zodat u bewijs heeft van uw aansprakelijkstelling.

Maar bij een aansprakelijkstelling komen veel juridische zaken op uw pad. Op u rust bijvoorbeeld de bewijslast om na een ongeval op een slecht wegdek aan te tonen dat  daardoor het ongeval en de schade is ontstaan. Maak daarom altijd foto’s van de plaats van het ongeval en vraag getuigen om contactgegevens.