Medische fout of complicatie?

Op het moment dat u een medische behandeling ondergaat, kan het zijn dat de behandeling niet tot het gewenste resultaat leidt. Als deze situatie zich voordoet, spreken we nog niet per definitie van een verwijtbare medische fout. Er wordt onderscheid gemaakt in medische fouten en complicaties. De grens daartussen is niet altijd even duidelijk. Het kan voor gedupeerden dan ook voelen alsof er een fout is gemaakt, terwijl er eigenlijk sprake is van een complicatie.

Is de arts aansprakelijk?

Zodra de behandeling niet verliep zoals verwacht, betekent dit dus niet automatisch dat er sprake is van een medische misser. Het wordt pas aangemerkt als een medische fout zodra bijvoorbeeld de arts:

  • een verkeerde of foute behandeling heeft uitgevoerd;
  • u onvoldoende voorlichting heeft gegeven over de behandeling. Een arts moet u op de juiste manier informeren en het risico op (veelvoorkomende) complicaties aan u uitleggen;
  • gebrekkige medische middelen heeft gebruikt.

Voorbeelden:

  • De arts heeft het operatiemateriaal zoals klemmen in uw lichaam laten zitten;
  • De arts heeft het verkeerde deel van het lichaam geopereerd waardoor er klachten zijn ontstaan;
  • De arts heeft te weinig voorlichting gegeven over de eventuele ernstige risico’s;
  • De arts heeft de verkeerde medicijnen voorgeschreven met ernstige gevolgen van dien;
  • De arts heeft een verkeerde diagnose gesteld of de onderzoeksgegevens verkeerd geïnterpreteerd.