Letsel door sport en spel!

Kans op letsel tijdens het sporten
Iedereen heeft wel eens last van een blessure en tijdens het sporten schuilt een ongeluk in een klein hoekje. Waarschijnlijk komt het niet eens in u op om de schade te verhalen. En in de meeste gevallen heeft dit ook maar een kleine kans van slagen. U kiest er namelijk zelf voor om mee te doen aan die voetbalwedstrijd met het risico op een blessure. En wanneer u uw kind naar school brengt, weet u dat gym tot het lesprogramma behoort. Wel is het anders wanneer u of uw kind tijdens een sportwedstrijd of een gymles zwaar letsel oploopt. In extreme gevallen, bijvoorbeeld bij grove overtredingen, is het in enkele gevallen wel mogelijk om de schade te verhalen. Wij helpen u hier graag bij.

Onrechtmatig handelen bij sport en spel
Er is in een sport of spelsituatie sprake van onrechtmatig handelen als er opzettelijk, met grove schuld of in ieder geval met grove roekeloosheid is gehandeld door de veroorzaker van het sportongeval. Het gaat dan om gedragingen die voor een ander onvoorzienbaar zijn en niet bij het spel horen of in strijd zijn met de spelregels. In dit geval zal:
– als er geen sprake is van opzet, of een uitsluiting in de verzekeringsvoorwaarden, dan zal de verzekering de schade van het slachtoffer van een sportongeval vergoeden;
– als er wel sprake van opzet, of als de verzekering geen dekking verleent, dan zal de veroorzaker van het sportongeval de gevolgen van zijn onrechtmatig handelen moeten vergoeden.

Zorgplicht sportvereniging
Ook een vereniging of beheerder kan aansprakelijk zijn voor letsel tijdens het sporten. Een sportvereniging heeft een zorgplicht. Een sportvereniging heeft de verplichting veiligheidsmaatregelen te nemen om ongevallen zo veel mogelijk te voorkomen. En om de ernst van het letsel bij een eventueel ongeval te beperken. Bij een ongeluk in een sportschool kan de sportschool bijvoorbeeld aansprakelijk zijn wegens het schenden van de zorgplicht.